Toshiba

Program wymiany akumulatorów firmy Toshiba

Program dobrowolnej wymiany akumulatorów zastosowanych w niektórych komputerach przenośnych marki Toshiba

10 listopada 2016 r. firma Toshiba ogłosiła program dobrowolnej, bezpłatnej wymiany akumulatorów wyprodukowanych na potrzeby niektórych komputerów przenośnych marki Toshiba. Zagrożone problemem akumulatory zostały sprzedane wraz z niektórymi nowymi komputerami przenośnymi oraz jako akcesoria, a ponadto stosowała je jako akumulatory zamienne w ramach napraw dokonywanych w okresie od czerwca 2011 roku do listopada 2016 roku. Na podstawie dostępnych informacji ustalono istnienie ryzyka, że rzeczone akumulatory mogą się przegrzewać, ich użytkowanie wiąże się z ryzykiem poparzeń lub pożaru.

Obecny program zastępuje poprzedni program dobrowolnej wymiany realizowany przez firmę Toshiba od 28 stycznia 2016 roku. Firma Toshiba prosi wszystkich swoich klientów o sprawdzenie używanych akumulatorów zgodnie z poniższymi instrukcjami — nawet jeśli już to zrobili przed 10 listopada 2016 r.

Jeśli dany akumulator jest objęty tym programem, firma Toshiba zaleca niezwłoczne wyłączenie komputera i wyjęcie akumulatora. Z komputera przenośnego można nadal bezpiecznie korzystać, zasilając go przy użyciu zasilacza prądu przemiennego do czasu otrzymania akumulatora zastępczego.

Jak sprawdzić, czy akumulator jest zagrożony problemem, i wnioskować o akumulator zastępczy
Kliknij tutaj , aby pobrać narzędzie, które sprawdzi, czy Twój akumulator jest zagrożony tym problemem
lub kliknij tutaj , aby ręcznie sprawdzić, czy Twój akumulator jest zagrożony problemem
Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Toshiba
Akumulatory i modele komputerów, których może dotyczyć to ogłoszenie
Kliknij tutaj , aby wyświetlić listę akumulatorów i modeli komputerów