Toshiba

Toshiba batteriinnbytteprogram

Frivillig innbytteprogram for batteripakker brukt i enkelte Toshiba bærbare PC-er

Den 10. november 2016 kunngjorde Toshiba et frivillig innbytteprogram som gir kunder tilbud om kostnadsfritt innbytte av batteripakker som er produsert for enkelte Toshiba bærbare PC-er. Batteripakkene som kan være berørt, ble solgt sammen med enkelte nye bærbare PC-er eller som tilbehør, eller brukt som innbyttebatterier i forbindelse med reparasjoner, i tidsrommet mellom juni 2011 og november 2016. Tilgjengelig informasjon tilsier at det finnes en mulighet for at de berørte batteripakkene kan bli overopphetet og dermed medføre en brann- eller forbrenningsfare.

Dette programmet erstatter Toshibas forrige frivillige innbytteprogram, som var gjeldende siden 28. januar 2016. Toshiba ber alle sine kunder om å sjekke batteripakkene sine ved å følge instruksjonene under, selv om de allerede har foretatt en slik sjekk før 10. november 2016.

Hvis din batteripakke er omfattet av dette programmet, anbefaler Toshiba at du slår PC-en av og tar ut batteripakken umiddelbart. Du kan trygt fortsette å bruke den bærbare PC-en ved å koble den til et strømuttak ved hjelp av AC-adapteren inntil du mottar den nye batteripakken.

Slik går du frem for å finne ut om din batteripakke er omfattet og for å bestille et innbyttebatteri
Klikk her for å laste ned et verktøy som vil undersøke om batteriet ditt er berørt
eller klikk her for å kontrollere manuelt om batteriet ditt er berørt
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Toshibas kundestøtte
Batteripakke- og PC-modeller som kan være berørt av denne kunngjøringen
Klikk her for å se en liste over batteripakke- og PC-modeller