Toshiba

התוכנית של Toshiba להחלפת סוללות

תוכנית החלפה מרצון למארזי סוללות שנמצאים בשימוש במחשבי מחברת מסוימים של Toshiba

ב-10 נובמבר 2016 הכריזה Toshiba על תוכנית החלפה מרצון המציעה ללקוחות החלפה ללא תשלום של מארזי סוללות שיוצרו עבור מחשבי מחברת מסוימים של Toshiba. מארזי סוללות מושפעים פוטנציאלית נמכרו עם מחשבי מחברת חדשים מסוימים של Toshiba בתור אביזרים או כסוללות חלופיות במסגרת תיקון, בין יוני 2011 לבין נובמבר 2016. על סמך המידע שברשותנו, קיימת אפשרות שמארזי הסוללות המושפעים יתחממו יתר על המידה ויגרמו לסכנת כווייה או שריפה.

תוכנית זו מחליפה את תוכנית ההחלפה מרצון הקודמת של Toshiba שבוצעה מאז 28 בינואר 2016. Toshiba מבקשת מככל לקוחותיה לבדוק את מארזי הסוללות שברשותם בהתאם להוראות שלהלן, אפילו אם כבר בדקו אותם לפני 10 בנובמבר 2016.

אם מארז הסוללות שברשותך עומד בדרישות של תוכנית זו, Toshiba ממליצה לכבות את מחשב המחברת ולהוציא ממנו את מארז הסוללות באופן מידי. באפשרותך להמשיך להשתמש במחשב המחברת שלך באופן בטוח על ידי הפעלת מחשב המחברת באמצעות מתאם החשמל (מתאם ה-AC) עד שתקבל את מארז הסוללות החלופי.

כיצד לבדוק אם מארז הסוללות שברשותך מושפע ולבקש סוללה חלופית
לחץ כאן כדי להוריד כלי שירות שיבדוק אם הסוללה שברשותך מושפעת
או לחץ כאן כדי לבדוק בעצמך אם הסוללה שברשותך מושפעת
לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של Toshiba
דגמי מארזי סוללות ומחשבים שעשויים להיות מושפעים על ידי הודעה זו
לחץ כאן כדי להציג רשימה של דגמי מארזי סוללות ומחשבים